Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve
(1999. május 25.)
a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0044:HU:HTML


Kategóriák